Nhờ các bác tư vấn cho e amp tầm 2tr (2nd) dùng cắm M50x nguồn iphone và pc. Xin cảm ơn :3