Nếu không bàn đến chất âm
Và loại trừ mấy em Custom ra

Các anh em thấy em In-ear nào có Thiết Kế đẹp nhất hiện nay?

Mình thấy B&O đơn giản tinh tế mà sang
Các dòng Noble nhôm cũng đẹp nhưng.hơi thô to (do nhét nhiều quá)