Westone es60 - Blood wood mới anh em chiêm ngưỡng thử xem thế nào nhé