Như tiêu đề đang phân vân giữa 2 em này, ai đã dùng qua rồi cho ý kiến khách quan nhé.