Trong lần đi mua Sundara, trong khi chờ đợi shop mang ra, cũng tranh thủ nghe qua em này.
Lúc đó, cảm giác như sao mà dãy nào cũng thừa lượng làm cho mình cảm thấy như không hợp. Chợt! nhận ra một tiếng rất lạ, trước đây chưa từng cảm nhận được, chỉ là tiếng phụ hoạ cho bản nhạc nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho nhớ mãi. Nhớ mãi cái cảm giác khi nghe được cái tiếng đó. Nhớ cách tiếng vang lên và lan toả, nhớ độ sâu của cái thứ tiếng đó. Lúc đó năng lực có hạn, chỉ có thể đón được 1 trong 2 em về, cuối cùng lại chọn Sundara. Hệ luỵ còn đó, sau khi rước Sundara về, phải chạy đi tìm kiếm cái cảm giác đó ở các em khác có mức giá dễ chịu hơn. Off có, ra shop có, chủ động liên lạc để nghe thử có nhưng rồi không con nào thoả mãn được. Vẫn nhớ mãi như in cái cảm giác đó.
Và rồi hôm nay đã tươm tất hơn, đã vững trãi hơn, lại quay trở lại 3kshop và đón em nó về. Em nó vẫn như thế, nhưng cảm giác lần này đã khác, đã thấy hợp mình hơn ở các dãy và cái thứ tiếng lạ đó vẫn làm nao nức mỗi lần nghe tới.
P/s: mình sắp thành fan của Hifiman rồi.
Re400 -> Re600s -> Sundara & Re800
38686057_2065381540150943_8673120489251536896_n.jpg